دسته بندی

دستگاه ها تصفیه آب خانگی

نوع نمایش :
24 کالا
مقایسه

دستگاه تصفیه آب اکو لاین تانگ 4 شیر برداشت فانتزی ممبران 13 تیپ A کد 8816

Agua Line

دستگاه تصفیه آب
کیج بزرگ - شاستی فایر
تانک کوچک 4گالن -مکس
ممبران 13 لایه
شیر برداشت فانتزی


داری گارانتی سه ماه از خرید
فقط تانک و پمپ تصفیه آب خانگی
هزینه ایاب ذهاب برای برگشت به عهد مشتری می باشد
2980000
0
مقایسه

( 2 تایی ) دستگاه تصفیه آب میلانو فول با پمپ هیدون تایوان -تانک c.c.k تایوان PLUS گد 8817

milano

مممبران فول
تانک وارداتی
شیر برداشت اهرمی
ممبران 100 گالن
پمپ هیدون تایوان اصلی
9900000
0
مقایسه

دستگاه تصفیه آب میلانو فول با پمپ هیدون تایوان -تانک c.c.k تایوان PLUS گد 8817

دستگاه تصفیه آب خانگی
MILANO ®️
✅تانک 4 cck تایوان
✅ممبران 13 لایه فیلم تک هلوگرام دار
✅7 مرحله
✅شاستی فلز
✅شیر برداشت اهرمی
پمپ تایوان اصلی
اتصالات تایوان
تانک سی سی کا تایوان

داری گارانتی سه ماه از خرید
فقط تانک و پمپ تصفیه آب خانگی
هزینه ایاب ذهاب برای برگشت به عهد مشتری می باشد
6800000
0
مقایسه

دستگاه تصیفه آب سی سی کا C.C.K بدون کیج تانک3.5 شیر برداشت ستاره ممبران 11تیپ B کد 8810

C . C . K

دستگاه تصفیه آب C.C.K
بدون گیج
تانک 3.2-
شیر برداشت ستاره ای فلکه ای
-ممبران11 فیلم تک
تیپ C
2692000
0
مقایسه

دستگاه تصفیه آب میلانو م نیمه فول با پمپ هیدون تایوان -تانک مکس 4 PLUS گد 8817

milano

دستگاه تصفیه آب خانگی
MILANO ®️
✅تانک مکس
✅ممبران 13 لایه فیلم تک هلوگرام دار
✅7 مرحله
✅شاستی فلز
✅شیر برداشت اهرمی
پمپ تایوان اصلی
اتصالات تایوان
داری گارانتی سه ماه از خرید
فقط تانک و پمپ تصفیه آب خانگی
هزینه ایاب ذهاب برای برگشت به عهد مشتری می باشد
4419000
0
مقایسه

دستگاه تصفیه آب اکو لاین تانگ3.2 شیر برداشت ستاره ممبران11 تیپC کد 8816

خصوصیات دستگاه تصفیه آب
کیج بزرگ - شاستی فایر
تانک کوچک 3.2 گالن -مکس
ممبران 11 لایه
شیر برداشت فانتزی


داری گارانتی سه ماه از خرید
فقط تانک و پمپ تصفیه آب خانگی
هزینه ایاب ذهاب برای برگشت به عهد مشتری می باشد
2778000
0
مقایسه

دستگاه تصفیه آب اکو لاین تانگ 3.2 شیر برداشت فانتزی ممبران 13 تیپ B کد 8816

خصوصیات دستگاه تصفیه آب
کیج بزرگ - شاستی فایر
تانک کوچک 3.2 گالن -مکس
ممبران 13 لایه
شیر برداشت فانتزی


داری گارانتی سه ماه از خرید
فقط تانک و پمپ تصفیه آب خانگی
هزینه ایاب ذهاب برای برگشت به عهد مشتری می باشد
2869000
0
مقایسه

دستگاه تصفیه آب سی سی کا C.C.K بدون کیج تانک4-شیر برداشت اهرمی ممبران 13تیپ A کد 8810

دستگاه تصفیه آب C.C.K
بدون گیج
تانک 4
شیر اهرمی
-ممبران13 فیلم تک
تیپ C
2761000
0
مقایسه

دستگاه تصفیه آب سافت واتر تانگ 4 شیر برداشت فانتزی ممبران 13 تیپ A کد 8819

SOFT WATER

تانک 4 گالن
ممبران 13 لایه a پلاس
شیر برداشت اهرمی
ناموجود
0
مقایسه

دستگاه تصفیه آب خانگی میلانو تانک 3.2 شیر ستاره ای ممبران 13 اصلی تیپ C کد 8815

milano

7 مرحله
شاستی فلز
ممیران 13 لایه 75 گالن هلوگرام دار
شیر میکس
شیر برداشت ستاره
تانک 3.2


داری گارانتی سه ماه از خرید
فقط تانک و پمپ تصفیه آب خانگی
هزینه ایاب ذهاب برای برگشت به عهد مشتری می باشد
ناموجود
0
مقایسه

دستگاه تصفیه آب فیلم تک - تانک 4 شیر برداشت ستاره ممبران-11 کد 8848 تیپ A

تانک 4 گالن
ممبران 13 لایه 50 لیتری
شیر برداشت فانتزی
شش مرحله


داری گارانتی سه ماه از خرید
فقط تانک و پمپ تصفیه آب خانگی
هزینه ایاب ذهاب برای برگشت به عهد مشتری می باشد
ناموجود
0
مقایسه

دستگاه تصفیه آب فیلم تک - تانک 3.2 شیر برداشت اهرامی ممبران-13 کد 8848 تیپ (B)

تانک 3.2 گالن
ممبران 11 لایه 50 لیتری
شیر برداشت ستاره ای
شش مرحله


داری گارانتی سه ماه از خرید
فقط تانک و پمپ تصفیه آب خانگی
هزینه ایاب ذهاب برای برگشت به عهد مشتری می باشد
ناموجود
0
مقایسه

دستگاه تصفیه آب فیلم تک - تانک 3.2 شیر برداشت ستاره ممبران-11 کد 8848 تیپ C

تانک 3.2 گالن
ممبران 11 لایه 50 لیتری
شیر برداشت ستاره ای
شش مرحله


داری گارانتی سه ماه از خرید
فقط تانک و پمپ تصفیه آب خانگی
هزینه ایاب ذهاب برای برگشت به عهد مشتری می باشد
ناموجود
0
مقایسه

دستگاه تصفیه آب خانگی میلانو تانک 4 شیر اهرمی ممبران هلوگرام اصلی گالن فول تیپ A کد 8815

milano-FOLL

دستگاه تصفیه آب خانگی
MILANO ®️

✅تانک 4 گالن MAX
✅ممبران 13 هلوگرام دار اصلی
✅7 مرحله
✅شاستی فلز
✅شیر برداشت اهرمی


داری گارانتی سه ماه از خرید
فقط تانک و پمپ تصفیه آب خانگی
هزینه ایاب ذهاب برای برگشت به عهد مشتری می باشد
ناموجود
0
مقایسه

دستگاه تصفیه آب سافت واتر تانگ 3.2 شیر برداشت ستاره ممبران 13 تیپ C کد 8819

SOFT WATER

مشخصات
تانک 3.2
ممبران 11 لایه
شیر برداشت ستاره فلکه ای
ناموجود
0
مقایسه

دستگاه تصفیه آب RX555 تانک 3.2شیر برداشت فانتزی ممبران 13 تیپ B کد 8855

خصوصیات دستگاه تصفیه آب
کیج بزرگ - شاستی فایر
تانک کوچک 4 گالن -مکس
ممبران 13 لایه
شیر برداشت


داری گارانتی سه ماه از خرید
فقط تانک و پمپ تصفیه آب خانگی
هزینه ایاب ذهاب برای برگشت به عهد مشتری می باشد
ناموجود
0
مقایسه

دستگاه تصفیه آب RX555 تانک 3.2 شیر برداشت ستاره ممبران 13 تیپ C کد 8855

خصوصیات دستگاه تصفیه آب
کیج بزرگ - شاستی فایر
تانک کوچک 4 گالن -مکس
ممبران 13 لایه
شیر برداشت


داری گارانتی سه ماه از خرید
فقط تانک و پمپ تصفیه آب خانگی
هزینه ایاب ذهاب برای برگشت به عهد مشتری می باشد
ناموجود
0
مقایسه

دستگاه تصفیه آب RX555 تانک 4 شیر برداشت فانتزی ممبران 13 تیپ A کد 8855

خصوصیات دستگاه تصفیه آب
کیج بزرگ - شاستی فایر
تانک کوچک 4 گالن -مکس
ممبران 13 لایه
شیر برداشت


داری گارانتی سه ماه از خرید
فقط تانک و پمپ تصفیه آب خانگی
هزینه ایاب ذهاب برای برگشت به عهد مشتری می باشد
ناموجود
0
مقایسه

دستگاه تصفیه آب خانگی میلانو تانک 4 شیر ستاره ای ممبران 75 تیپ B کد 8815

دستگاه تصفیه آب خانگی
MILANO ®️
پلاس + pulse

✅تانک 4
✅ممبران13 75 گالن
✅7 مرحله
✅شاستی فلز
✅شیر برداشت فانتزی (اهرمی)

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

دستگاه تصفیه آب خانگی
MILANO
🔰Taip A
✔️تانک max4گالن
✔️شیر برداشت فانتزی
✔️ممبران ۱۳ لایه
7 مرحله
✔️گیج دار بزرگ
〰〰〰〰〰

داری گارانتی سه ماه از خرید
فقط تانک و پمپ تصفیه آب خانگی
هزینه ایاب ذهاب برای برگشت به عهد
ناموجود
0
مقایسه

دستگاه نیمه صنعتی MILANO کد 032

Medan in the MILANO

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی
داری دو پمپ نیمه صنعتی - معصومی
چهار ممبران 100 گالن - 15 لایه -dow
توانایی آبدهی 1000 لیتر تقریبی
شاستی فلز
ناموجود
0
مقایسه

دستگاه تصفیه آب خانگی کریستال تانک4-ممبران13-شیر اهرمی Crystal(فول ) (کپی)

فول
دستگاه فول
ممبران 13
شیر برداشت فانتزی
تانک 4 گالن مکس

داری گارانتی سه ماه از خرید
فقط تانک و پمپ تصفیه آب خانگی
هزینه ایاب ذهاب برای برگشت به عهد مشتری می باشد
ناموجود
0
مقایسه

دستگاه تصفیه آب آرتک (فول)

دستگاه فول به دستگاه کامل با حداکثر تجهیزات بوده است
ممبران 13 لایه
شیر برداشت فانتزی
تانک 4 گالن یعنی 12 لیتری
داری شش مرحله
فیلتر مینرال و پست کربن بوده است

داری گارانتی سه ماه از خرید
فقط تانک و پمپ تصفیه آب خانگی
هزینه ایاب ذهاب برای برگشت به عهد مشتری می باشد
ناموجود
0
loading

در حال بازیابی ...

هیچ یک از شبکه های اجتماعی انتخاب نشده اند . در بخش ویرایش شبکه های اجتماعی مورد نظر را انتخاب کنید .
 • appbthc.ir
 • appbthc.ir
 • appbthc.ir
 • appbthc.ir
 • appbthc.ir
 • appbthc.ir
 • appbthc.ir
 • appbthc.ir
 • appbthc.ir
7 روز هفته، 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم.
 • شماره تماس: 02112345678
 • info@hostname.com